Skoči na vsebino

Werkman hoof fix white-belo lepilo za kopita

40,26

4 na zalogi (se lahko naroči)

Opis

250ml.Belo lepilo za kopita in popravilo kopitne stene.

Werkman lepilo za kopita-white

Za izdelavo podstavkov na kopitih žrebet in plastičnih čevljev po meri. Za preoblikovanje ali obnovo pet, medialne in lateralne korekcije ter manjša popravila kopit.

Navodila za uporabo:Kopito mora biti čisto in suho. Primeren za standardne pištole za lepljenje. Čas strjevanja med 30 in 60 sekundami, uporaben po približno 5 minutah.
Komponenta A: povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo. Povzroča resno draženje oči . Škodljiva pri vdihavanju. Pri vdihavanju lahko povzroči

simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem. Lahko povzroči draženje dihal. Obstaja sum, da povzroča raka. Lahko povzroči poškodbe organov zaradi dolgotrajne ali

ponavljajoče se izpostavljenosti. Ne vdihavajte prahu, dima, plina, megle, hlapov, razpršila. Nosite zaščitne rokavice, plašč, zaščito za oči in obraz. Pri vdihavanju: Odstranite

osebo na svež zrak in poskrbite za udobno dihanje. Če je dihanje oteženo, odstranite osebo na svež zrak in jo pustite pri miru v položaju, ki je udoben za dihanje. Če pride v oči:

oči previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je lahko odstraniti in nadaljujte z umivanjem. Če ste izpostavljeni ali zaskrbljeni:

Poiščite zdravniški nasvet ali pomoč.
Komponenta B: Vsebino/posodo odstranite na odobreno odlagališče odpadkov v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. Izogibajte se

dihanju prahu, hlapov, plinov, meglic, hlapov, razpršil. Po rokovanju temeljito umijte roke. Pri zaužitju: Izperite usta in ne povzročajte bruhanja. Če pride na kožo: Izperite z

veliko vode in mila. Če pride do draženja kože: Poiščite zdravniško pomoč. Če se draženje oči nadaljuje poiščite zdravniško pomoč/pozornost. Če se pojavijo simptomi

oteženega dihanja: Pokličite center za zastrupitve/zdravnika. Hraniti v zaprti posodi. Zaščititi pred vlago. Posoda naj bo tesno zaprta.

Proizvaja: Werkman hoofcare b.v.

Helpermolenstraat 43

9721 BT Groningen

www.werkmanhoofcare.com

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “Werkman hoof fix white-belo lepilo za kopita”

Potrebujete pomoč
pri izdelku?